Strategické dokumenty rodinné politiky

 

 

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030

01.10.2020

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace je novým strategickým dokumentem rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2020-2030. Cílem dokumentu je systematicky navázat a rozvíjet prorodinné a proseniorské aktivity, které jsou vykonávány nad rámec zákonných povinností kraje. ... celý článek

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

12.02.2019

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019 je implementačním dokumentem Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 a vymezuje realizaci opatření a aktivit pro rok 2019. Rada Jihomoravského kraje tento dokument schválila na své 87. schůzi dne 11. 2. 2019 usnesením č. 6463/19/R87. ... celý článek

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

13.02.2018

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018 vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019. Rada Jihomoravského kraje tento akční plán schválila na své 50. schůzi dne 12. 2. 2018 usnesením č. 3656/18/R50. ... celý článek

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2017

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2017

08.02.2017

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2017 vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019. Rada Jihomoravského kraje tento Akční plán schválila na své 9. schůzi dne 2. 2. 2017, usnesením č. 601/17/R9. ... celý článek

Koncepce slaďování rodinného a pracovního života

Koncepce slaďování rodinného a pracovního života

21.11.2016

Koncepce slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací byla zpracovaná a vydaná v rámci projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00192 financovaného z prostředků OPLZZ. Publikaci si můžete stáhnout a přečíst zde. ... celý článek

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2016

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2016

29.01.2016

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2016 vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 (ke stažení zde). ... celý článek

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015

22.01.2015

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015 rozpracovává návrhy aktivit, které jsou uvedené ve schválené Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 (ke stažení zde). ... celý článek

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

19.12.2014

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 je zastřešujícím dokumentem, který má napomáhat zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a současně realizaci priorit uvedených ve věcné části tohoto dokumentu v oblasti rodinné politiky kraje. ... celý článek

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

19.12.2014

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 je prvním dokumentem, který vychází ze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, která byla přijata v minulém roce. Jedním z jeho cílů je připravit území Jihomoravského kraje a jeho absorpční kapacitu na nové programové období Evropské unie 2014-2020, ... celý článek

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013

18.01.2014

Program rozvoje Jihomoravského kraje je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Slouží k podpoře rozvoje území kraje a současně i jako nástroj řízení této podpory. Navazuje na Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009 a je zpracováván na období čtyř let. ... celý článek

Zobrazeno: 1 - 10 ze 14 položek