Rodinná politika JMK

 

Vážení přátelé,

 

vítáme Vás na webových stránkách, jejichž smyslem a základním cílem je informovat Vás o rodinné politice v Jihomoravském kraji.

 

Důvodem, proč mluvíme o „základním“ cíli, je to, že si přejeme, abyste na těchto stránkách nedostávali jen pouhé informace, ale také inspiraci, náměty a nápady, co vše se dá v rodinné politice dělat a také, aby tyto stránky byly prostředkem komunikace mezi Vámi a Jihomoravským krajem.

 

Rodinná politika totiž nikdy není a nemůže být záležitostí jednoho člověka. Jestliže chceme, aby fungovala, musí nutně dojít ke vzájemnému propojení, komunikaci a spolupráci mezi představiteli státu, kraje, měst a obcí, neziskových organizací, zaměstnavatelů, médií a všech, kterým záleží na rodině. Protože jen společnými silami můžeme docílit skutečně smysluplné a účinné rodinné politiky, která přinese praktické výsledky.

 

Náš kraj začal s realizací kvalitních projektů, do kterých investuje nemalé prostředky. Dokladem toho jsou Rodinné pasy, Senior pasy, Family pointy i Senior pointy. Máme svoji Koncepci rodinné politiky a Akční plány pro-rodinných aktivit na jednotlivé kalendářní roky. To vše je dobré a důležité. Ale nestačí to.

 

Tím nejpodstatnějším prvkem rodinné politiky je a vždycky bude vzájemná spolupráce nadšených, obětavých lidí, kteří chápou obrovský a nezastupitelný význam rodiny a jsou ochotní nasadit své síly a schopnosti v její prospěch.

 

Vážení přátelé, Vás všechny, kterým není lhostejná budoucnost rodiny, zveme ke spolupráci při realizaci rodinné politiky v našem kraji a především v našich vlastních domovech.

 

Váš tým rodinné politiky Jihomoravského kraje

 

logo_rp_jmk_ctverec_140118.jpg