Koordinátoři rodinné politiky v obcích

 

Jedním z principů Jihomoravského kraje při realizaci rodinné a seniorské politiky je důraz na spolupráci všech aktérů v této oblasti. Významným partnerem při realizaci konkrétních aktivit jsou obce, které mají k rodinám a jejím potřebám blíže, než kraj. Z tohoto důvodu byli již v roce 2009 pozváni zástupci obcí, aby jim byla představena vize rodinné politiky Jihomoravského kraje a následně byli vytipováni na jednotlivých obcích kontaktní pracovníci (koordinátoři), se kterými se postupně začala rozvíjet spolupráce.


Koordinátoři rodinné, a v současné době i seniorské, politiky jsou zpravidla ustanoveni v obcích s rozšířenou působností a je zcela v kompetenci jednotlivých obcí, zda koordinátora mají či nemají a jakou má pracovní náplň. Jihomoravský kraj pořádá cca 2-3x za rok společná setkání, kde koordinátoři získávají nové informace o rodinné a seniorské politice kraje, nové náměty na  realizaci aktivit. Mohou sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe, co se v obcích a městech daří a co nikoliv. Současně jsou tato setkání zdrojem informací pro Jihomoravský kraj, kterému pomáhají nastavovat rodinnou a seniorskou politiku a jednotlivé aktivity.


Tito zástupci obcí jsou podporováni vzděláváním v odborných dovednostech. Kraj pro ně uspořádal seminář ke strategickému plánování „Jaké nástroje využívat při tvorbě dlouhodobé koncepce rodinné politiky v obci“ a seminář „Umění prosadit správnou věc“, o technikách, jak využít principy managementu změn, či jak se připravit na komunikaci s klíčovými lidmi a prosadit, i komunikovat vlastní nápady a záměry.

 

V případě zájmu spolupracovat s Jihomoravským krajem na rozvoji rodinné a seniorské politiky ve Vaší obci nebo Vašem městě můžete napsat nebo volat na kontaktní údaje referentů oddělení nebo prostřednictvím formuláře Napište nám na tomto webu.