Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 23.5.2024, svátek má: Vladimír

Historie rodinné politiky JMK

 

Jihomoravský kraj dlouhodobě realizuje řadu aktivit na podporu rodin. Aktivity byly prováděny jednotlivě bez systematického přístupu. Chyběl zastřešující dokument, který by napomáhal jak zvýšení účinnosti již realizovaných opatření, tak realizaci opatření nových. Z tohoto důvodu byla v návaznosti na dokument Ministerstva práce a sociálních věcí Národní koncepce rodinné politiky, ve kterém je jedním z cílů koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů, zpracována a dne 19. 9. 2008 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje přijata Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje.

 

Na tvorbě tohoto dokumentu se podílela pracovní skupina, která byla i nadále „poradním hlasem“ při tvorbě a realizaci krajské pro-rodinné politiky. Tvořili ji zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Národního centra pro rodinu, Centra pro rodinu a sociální péči Brno, Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, Sítě mateřských center a nově Rady seniorů České republiky.

 

Na jaře roku 2009 bylo na krajském úřadě zřízeno pracovní místo referenta pro rodinnou politiku a uskutečnilo se první setkání se zástupci obcí, jehož cílem bylo rozšíření povědomí o této oblasti a navázání vzájemné spolupráce. V dubnu 2010 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo úpravu Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje, která vycházela z dosavadních zkušeností, a první Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2010.

 

Oblast pro-rodinných opatření se stala i jednou z hlavních priorit ve strategickém dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013.

 

Akční plány pro-rodinných aktivit, které do konkrétních kroků rozpracovávají Koncepci rodinné politiky JMK, byly následně schvalovány i pro následující roky. Každoročně je také vyhlašováno dotační řízení v oblasti rodinné politiky, a to jak pro obce JMK, tak pro NNO realizující programy zaměřené na práci s rodinami, mezigenerační soužití, volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti, zejména předškolního věku, za účelem posilování rodičovských kompetencí a prevence sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobější sociální izolace.

 

V oblasti slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK je významným momentem vybudování a zahájení provozu firemní mateřské školy (září 2012), která usnadňuje rodičům návrat do zaměstnání i v situaci, kdy nemohou nalézt místo v mateřské škole v Brně nebo v místě svého bydliště.

 

V roce 2014 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo druhou Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

 

Významným mezníkem na podporu rodinné politiky v obcích bylo v roce 2015 zahájení realizace auditu familyfriendlycommunity.

 

V září 2020 byl schválen nový koncepční dokument na období 2020-2030 Koncepce rodinné politiky pro všechny generace, který je rozšířen zejména o politiku seniorskou a politiku stárnutí. A současně je kladem i větší důraz na rozvoj dobrovolnictví a komunitního způsobu života jako podpory aktivního přístupu lidí a prevence řešení obtížných situací. 

 

Veškeré aktivity rodinné politiky realizuje Jihomoravský kraj v samostatné působnosti nad rámec povinností daných zákony a na jejich podporu vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalé částky. Zabezpečováním záležitostí rodinné politiky je pověřena od roku 2020 radní Bc. Jana Leitnerová.

 

 

Aktivity v oblasti rodinné politiky na úrovni Krajského úřadu JMK jsou v současné době zabezpečovány prostřednictvím odboru sociálních věcí, odd. sociální práce, SPO a rodinné politiky, viz Kontakty.

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_familypoint(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg logo_header_min_1.png appp.png