Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 18.8.2022, svátek má: Helena

Město Rousínov - příklady dobré praxe

05.02.2014

 

Předškolní věk (0-6 let)

Mateřská škola Rousínov byla v současné době zcela zaplněna a nedovolovala z kapacitních důvod přijímat nové děti. Protože představitelé města ví, jak důležitou součástí života mnoha rodičů tvoří pomoc při péči o jejich malé děti, zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření přístavby mateřské školy. Začátkem dubna 2013 začaly stavební práce na přístavbě mateřské školy a koncem srpna 2013 byla přístavba dokončena.
 
Škola se rozrostla o dvě třídy, tedy celkem na 10 tříd. Školní rok 2013/2014 slavnostně začal 2. září 2013. Všechny děti přihlášené v zápisu byly přijaty. Mateřská škola je důležitou součástí služeb, které město Rousínov pro mladé rodiny zajišťuje. Protože klasická mateřská škola přijímá děti od tří let věku a někteří rodiče potřebují umístit své dítě do školky co nejdříve, vznikl prostor pro služby soukromých poskytovatelů. Město Rousínov poskytlo v nově opravené budově místní části Slavíkovice prostory pro poskytování soukromých služeb, které se věnují péči o předškolní děti. Od roku 2012 je v provozu Miniškolka se sídlem V Rousínově – Slavíkovicích pro děti od 2 let s kapacitou 15 dětí. Pro děti mladší 2 let nabízí služba hlídání ve školce osobní asistentkou. Dále soukromé služby v prostorách Miniškolky poskytují různé kroužky pro maminky a děti (výtvarný kroužek, dramatický kroužek a angličtina). Během prázdnin nabízí Miniškolka letní příměstské tábory pro děti od 2 – 8 let. Budova je využita i pro další aktivity: angličtina a němčina pro dospělé. Maminky na mateřské dovolené mohou navštěvovat Mateřské centrum Pohádka a Čechyňka. Obě centra našla svoje uplatnění. Maminky se zde po určitém čase s dětmi střídají. Svoje místo mají také v Rousínově a jeho místních částech hojně navštěvovaná moderní dětská hřiště vybudovaná městem.


Školní věk (6-15 let) a dospívající (do 18 let)

Svoje nezastupitelné místo má v Rousínově městem zřízené Centrum volného času, které od roku 2009 nabízí dětem a mládeži smysluplné trávení volného času. Během prázdnin pořádá Centrum příměstské tábory. Rodiče i děti si tuto službu velmi pochvalují.


Senioři

Město Rousínov vybudovalo v roce 2006 Dům chráněného bydlení pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. V tomto směru poptávka velmi překračuje nabídku. Město v současné době uvažuje o rozšíření nájemního bydlení pro tuto kategorii občanů. Město Rousínov je od roku 2010 registrovaným poskytovatelem terénní pečovatelské služby na svém území. Tato služba je vítaná nejen pro samotné seniory, ale i pro jejich rodinné příslušníky, kteří např. z pracovních důvodů nemohou poskytovat svému příbuznému potřebnou celodenní péči.


Podpora bydlení pro seniory

Dům chráněného bydlení v Rousínově poskytuje seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným nájemní bydlení v 35 bytech pro jednotlivce a 6 bytech pro dvojice. Celková cena za nájem a služby v bytě pro jednotlivce činí kolem 4 200,- Kč a pro dvojice kolem 5 700,- Kč podle velikosti bytu. Nájemní smlouva se zájemcem je uzavřena vždy na dobu určitou 2 let a po uplynutí doby je obnovována. Poptávka po nájemním bydlení v domě chraněného bylení Rousínov velmi překračuje nabídku. V současné době je evidováno asi 70 žadatelů. Tento druh bydlení pro seniory je velmi vítán a oblíben. Žadatel(é) musí být vždy důchodci (starobní nebo plně invalidní). Byt 1+kk může být přidělen pouze jednotlivci. Byt není možno přidělit jednomu z manželů, pokud manželství trvá a manželé žijí ve společné domácnosti. Byt 2+kk může být přidělen manželskému páru, eventuelně druhovi a družce, případně jiné příbuzenské dvojici. O přidělení bytu v DCHB rozhoduje rada města na základě výběru provedeného bodovou metodou. Žádosti o byty v DCHB jsou posuzovány podle následujících kritérií:

 

 1. Žadatel má trvalé bydliště na území města Rousínova nejméně posledních 5 let
 2. Žadatel je držitelem průkazu ZTP/P nebo ZTP
 3. Žadatel je odkázán na pomoc druhých.
 4. Žadatel má trvalé bydliště mimo Rousínov, ale pro  své stáří nebo špatný zdravotní stav není schopen zajišťovat péči pro sebe a svou domácnost a jeho rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v Rousínově (měli by možnost o tuto osobu pečovat).
 5. Doporučující posudek ošetřujícího lékaře.
 6. Žadatel užívá byt se svými zletilými dětmi, které mají již své rodiny.
 7. Dosavadní podmínky bydlení žadatele (bez koupelny, WC mimo byt, donáška uhlí, vody) – splňuje alespoň jednu tuto podmínku
 8. Žadatel je rodákem města Rousínova, žil doposud mimo Rousínov a má zájem se vrátit a strávit zbytek života ve svém rodišti.
 9. Žadatel využívá pečovatelskou službu.
 10. Žadatel využívá ošetřovatelskou péči.
 11. Žadatel je obyvatelem mikroregionu Rakovec.


Lidé velmi vítají skutečnost, že mohou na stáří zůstat ve svém bydlišti a přirozeném prostředí, kde mají známé a příbuzné. Vítána je také dostupnost pečovatelské služby. Město uvažuje o vybudování dalších bytů pro seniory.


Klub seniorů

Pravidelně v Rousínově funguje Klub seniorů zaměřený na zdravý životní styl. Klub seniorů a svaz postižených civilizačními chorobami v Rousínově má 80 členů, kteří se pravidelně scházejí. Různých akcí se za rok opakovaně zúčastní 3 500 osob. Klub a svaz pořádá přednášky různého zaměření např. o bylinkách, potravinové doplňky, rehabilitační cvičení, pomůcky pro tělesně postižené, Euroklíč, o knihách, přednáška ornitologa, lékaři aj.


Klub a svaz pořádá třikrát za rok týdenní ozdravné pobyty v lázních. Pravidelně jezdí do Luhačovic, Hodonína a Podhájské na Slovensku. Čtyřikrát za rok pořádají jednodenní zájezdy. Také jezdí do divadla a často chodí na pravidelné vycházky do okolí. Pořádá cvičení seniorů, v současné době má 50 cvičících členů. Přáním našich seniorů je zřídit venkovní posilovnu.
 

Sportovní hala

 

Všechny věkové kategorie mohou využívat městem nově vybudovanou sportovní halu při Základní škole v Rousínově. Provoz začal v roce 2011.

 

Autobusový terminál

 

Nelze opomenout městem vybudovaný nový autobusový terminál, který je důležitou součástí denního využívání mnoha rodin při slaďování pracovního a rodinného života.
 

Startovací byty pro mladé

Město Rousínov také poskytuje mladým rodinám čtyři startovací byty, které vznikly stavebními úpravami ze staré školy v místní části Rousínov – Královopolské Vážany. Tento program funguje od roku 2007. Smlouva může být uzavřena pouze s osobou z cílové skupiny, která nemá ke dni uzavření smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu, ani je neužívá právem věcného břemene. Tuto podmínku musí splňovat i všechny další osoby v domácnosti, které mají užívat byt. Nájemní smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou, nejdéle 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení. Konkrétní situaci posuzuje obec.

 • Žadatel prokáže, že on ani člen rodiny, která má v bytě bydlet, není vlastníkem ani spoluvlastníkem bytu, bytového nebo rodinného domu, ani jej neužívá na základě věcného břemene
 • Žadatel prokáže, že je příjmově vymezená osoba - §2 nař. vlády č. 146/2003 Sb.


O přidělení bytu rozhoduje RM na základě výběru provedeného bodovou metodou. Žádosti o byty v Rousínově - Královopolských Vážanech jsou posuzovány podle následujících kritérií:

 1. Žadatel doposud žije trvale v Rousínově (nejméně posledních 5 let)
 2. Žadatel(ka) je sám(a), s dětmi, s partnerem, s partnerem a dětmi
 3. MěÚ zajistí vyjádření komise SOCV
 4. MěÚ zajistí vyjádření KPPP
 5. MěÚ zajistí případně vyjádření PČR
 6. Finanční odbor MěÚ se vyjádří k žadatelovým dluhům k městu (žadatel nemá k městu žádné dluhy a posledních 5 let neměl)
 7. Žadatel není veden na ÚP déle než 1 rok a nebyl nikdy vyloučen z evidence ÚP
 8. Žadatel prokáže snahu obstarat si byt (nejlépe stavebním spořením)


Město eviduje na jeden volný byt 3 až 4 žádosti, které splňují podmínky pro přidělení bytu. Startovací bydlení zaznamenáváme jako velmi užitečný nástroj pomoci mladým lidem osamostatnit se a zajistit si dostupné bydlení do doby, než si najdou jinou trvalejší alternativu. Program funguje 6 let bez potíží a komplikací. Nájemné v bytech se určuje podle velikosti bytu. Každý ze čtyř bytů má jinou velikost. V současné době nájemné činí:

 • 3 209,- Kč + inkaso
 • 2 850,- Kč + inkaso
 • 1 980,- Kč + inkaso
 • 1 685,- Kč + inkaso


Zpracovala: Jana Vykydalová, MěÚ Rousínov.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png seniorpoint_logo_podelne.jpg logo.jpg logo_audit_ffc.png partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg