Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 22.4.2024, svátek má: Evženie

Město Pohořelice - příklady dobré praxe

05.02.2014

 

Město Pohořelice se soustředí především na oblast vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Realizuje nebo v minulosti realizovalo tyto projekty týkající se rodin s dětmi:
 
Projekty pro rodiny a děti, které město Pohořelice realizuje nebo realizovalo:

 

  • Family Point na městském úřadu
  • Projekty, u kterých je město příjemce dotace a realizuje je ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice a ve spolupráci s partnerským městem Brezová pod Bradlom (např. výměnné pobyty žáků ZŠ a ZUŠ).
  • Rekonstrukce MŠ Pohořelice: získaná dotace z programu ROP JV ve výši 12 mil. Kč, celková výše odhadovaných nákladů cca 18 mil. Kč bez DPH, rozdíl dofinancuje město ze svého rozpočtu, jedná se o rozšíření stávající kapacity MŠ ze současných 125 dětí na cca 175 dětí, tedy rozšíření o 3 třídy i se související úpravou kuchyně a jídelny, která projde také celkovou rekonstrukcí.
  • Základní škola Pohořelice: v roce 2010 zde proběhlo zřízení nových tříd a učeben (ekologická, jazyková, počítačová), a to na základě dotací získaných z operačního programu ROP; v současnosti probíhá zateplování budovy (dotace z OPŽP); již od r. 2007 zde funguje tzv. přípravný ročník (počet dětí se pohybuje mezi 8 – 12).
  • ZŠ Šumická (dříve speciální), kterou navštěvují žáci se zdravotním nebo sociálním handicapem, také úspěšně čerpala granty a v současné době, i přes snahu JMK jako zřizovatele zrušit toto zařízení, město vyvíjí úsilí při jednáních s JMK alespoň o prodloužení doby funkčnosti tohoto zařízení i tím, že ze svého rozpočtu uvolní více finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů.
  • Středisko volného času (SVČ): v minulosti byly uskutečněny projekty prevence kriminality dotované JMK a MVČR; výstupem zřízení Klubu OÁZA, který de facto plní funkci nízkoprahového zařízení.
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: město ji hradí ze svého rozpočtu od r. 2008; poradna zde funguje v intervalu 1x za 14 dní, ale psycholog je, po dohodě s klientem, k dispozici i v kratších intervalech.


Město Pohořelice disponuje bohatou sítí volnočasových kroužků i spolků. Řeší se tak prevence sociálně patologických jevů organizovanou formou (zejména SVČ Pohořelice), tak i nabídkou aktivit neorganizovaných. Aktivity pro handicapované děti i dospělé zajišťuje ZŠ Šumická. Seznam dalších volnočasových aktivit naleznete níže v uvedeném odkazu:

 

ikona_soubor_10mm_140204.png  Volnočasové aktivity města Pohořelice
 
V oblasti poskytování sociálních služeb pro rodiny a děti město finančně podporuje Poradnu rané péče DOREA Brno provozovanou Slezskou diakonií a o. s. Raná péče Brno.
 
V neposlední řadě město pamatuje i na seniory, např. poskytuje seniorům pečovatelskou službu prostřednictvím Charitní pečovatelské služby Břeclav, zajišťuje a částečně hradí dovoz obědů. Podporuje také Klub důchodců a pořádá kulturní akce – naposledy oslavu dne seniorů (formou hudebně zábavného pořadu).
 
Jako další úspěch v oblasti nejen rodinné politiky cítíme i vznik a rozšiřování tzv. průmyslové zóny, kde město prodalo pozemky firmám, které v současné době podnikají a zaměstnávají nemalý počet obyvatel ORP Pohořelice.
 
Podklady připravila: Ing. Silvie Maturová, koordinátor pro rodinnou politiku 

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_familypoint(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg logo_header_min_1.png appp.png