Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 18.8.2022, svátek má: Helena

Město Blansko - příklady dobré praxe

05.02.2014

 

V Blansku funguje Family point, který se nachází v budově Městského úřadu v přízemí. Jde o vybavené bezbariérové místo, kde mohou rodiče pečovat o děti a zároveň získat informace pro podporu rodiny. Místo je vybaveno přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a možností připojení na veřejný internet.
 
V obci funguje více mateřských center a hlídacích služeb. Mateřská centra: Klub Ratolest (Charita), Mateřské centrum Paleček, Klub Matýsek. Cílem mateřských center je především poskytnout prostor pro setkávání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené a podpořit tak sociální začleňování. Zároveň mohou rodiče a děti využít nabídky volnočasových aktivit a kroužků, popř. hlídání či poradenství. Hlídací služby: Centrum Mateřinka, Občanské sdružení Všudybýlek, Klub Šnek. Jedná se zejména o hlídací služby pro děti předškolního věku, náplň činností je obdobná jako v mateřské škole. Pro děti mladšího školního věku je k dispozici Klub Šnek, který funguje v odpoledních hodinách jako alternativa školní družiny.
 
Občanské sdružení Všudybýlek vzniklo za podpory JMK z projektu Oblastní charity Blansko, který byl zaměřen na podporu rodin s dětmi v předškolním věku a nemohly být umístěny v předškolních zařízeních v Blansku a okolí. Pro tyto rodiny tak bylo vytvořeno zázemí pro hlídání dětí a současně se podařilo vytvořit pracovní místa pro matky, které se o tyto děti starají. Občanské sdružení se zabývá slaďováním pracovního a rodinného života.
 
Klub Ratolest zajišťuje v době letních prázdnin hlídání a volnočasové aktivity dětí, a to prostřednictvím příměstských táborů – v letošním roce pro 80 dětí. V rámci Klubu Ratolest a projektu SPONA prorodinná politika (Charita) probíhají aktivity na podporu a posílení rodičovských kompetencí, podporu zdravého životního stylu a poradenství v oblasti rodiny, rodičovství a výchovy dětí, řešení sporů v rodině (psychologické poradenství, laktační poradenství, poradenství speciálních pedagogů). Dále probíhají setkávání s odborníky v rámci různých besed, seminářů a přednášek. Pravidelně jsou pořádány akce jako např. Víkend pro rodiny s dětmi, Vítání jara, Den rodiny, Den matek, Den dětí, Den otců, Zahradní slavnost, Pochod světýlek atd. Tyto aktivity jsou určeny pro rodiny z řad široké veřejnosti blanenského regionu a týkají se v průměru 2500 rodin ročně.

 

Charita v rámci projektu Centrum Cizincům poskytuje poradenství, terénní služby a kurzy českého jazyka pro rodiny s dětmi cizinců v našem regionu. Na jedné ze základních škol v Blansku funguje v rámci integrace přípravná třída pro děti cizinců – mongolské děti ve věku 4-7 let. Tato třída je určena dětem, které mají obtíže komunikovat v českém jazyce. Dobrá znalost českého jazyka je podmínkou pro úspěšné zvládnutí učiva základní školy.

 

V rámci oddělení sociálně právní ochrany dětí - OSPOD (odbor sociálních věcí MěÚ Blansko) jsou organizovány přednášky kurátorů na základních a středních školách na téma drogové prevence apod. Dále OSPOD ve spolupráci s občanským sdružením HORIZONT realizuje projekt „Dobrodružství“ - outdoorové aktivity pro děti (klienty OSPOD Blansko), které zabezpečuje svou přímou účastí kurátor pro mládež a dobrovolníci sdružení. Jedná se o víkendové aktivity pro 14 – 20 dětí. Těchto aktivit se účastní i mongolské děti žijící v Blansku. Zlepšuje se tak vzájemné multikulturní poznávání a začlenění do většinové společnosti. Program víkendových akcí probíhá kontinuálně už více než deset let a aktivity zahrnuté do programu vytváří možnost zažít vedle běžných tábornických činností také prvek dobrodružství, romantiky, někdy i určitého pocitu rizika. Program je cíleně zaměřen, není volen nahodile. Obecným cílem je změna postojů i příprava na úspěšnější zvládání zátěžových situací. V prostředí přírody a kolektivu se tak víkendové pobytové akce stávají pro zúčastněné nevšedním zážitkem, prostorem pro sociální učení, často také místem potřebného získání důvěry v sebe a ostatní lidi. K zajímavým činnostem patří například horolezectví či speleologie. Letošní rok již tradičně na jaře zahájila třídenní výprava do Moravského krasu, kde nechyběla návštěva veřejnosti jinak nepřístupných jeskyní. V létě proběhlo šestidenní táboření v Rychlebských horách. Do konce roku jsou ještě plánovány dvě víkendové akce, zaměřené na lanové aktivity, horskou turistiku a jezdecký výcvik na koních.
 
Město Blansko je zřizovatelem Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, na kterou se obrací rodiny, rodiče s pestrou škálou potřeb včetně řešení opatrovnických sporů ve spolupráci s OSPOD Blansko, Boskovice, soudy. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, pořádá osvětové besedy, kurzy pro rodiny, partnery. Poradna pořádala v rámci projektu JMK cyklus besed „Nová rodina“, který byl určen pro rodiče či partnery, kteří zakládají nebo žijí v nových doplněných rodinách. Z těchto přednášek vznikla informační brožura.

 

Letos poprvé proběhla v Blansku přehlídka volnočasových aktivit „Bambiriáda“, na které se dětem a jejich rodičům představilo více než 25 organizací,nabízejících pestrou škálu aktivit pro děti a mládež z Blanska a okolí. Jedná se o aktivní prezentaci občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Děti a mladí lidé tak mají možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu a zároveň si vše aktivně vyzkoušet a prověřit. To jim umožnili i hasiči, policisté nebo vojáci, kteří zde prezentovali svá profesionální vybavení. Bambiriáda má formu dvou až čtyřdenní přehlídky pod širým nebem, kde mají jednotlivá sdružení své stánky nebo důmyslné prezentace a součástí „městečka“ je vždy pódium. Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky.

 

Město Blansko finančně podporuje prorodinné aktivity a služby pro rodiny, služby zaměřené na podporu rodin s narušenými rodinnými kompetencemi, nízkoprahová centra, dále podporuje služby nabízející krizovou pomoc a poradenství obětem domácího násilí. Podporuje také osvětovou a vzdělávací činnost a preventivní a volnočasové aktivity (viz výše).
 
Zpracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko; koordinátor prorodinné politiky zastupující Město Blansko, tel.: 516 413 524, 775 870 667. Email: sebelova@blansko.cz, poradna@blansko.cz.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png seniorpoint_logo_podelne.jpg logo.jpg logo_audit_ffc.png partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg