Listopadové setkání koordinátorů rodinné politiky

05.12.2019

 

Na konci listopadu 2019 se sešli koordinátoři rodinné politiky obcí k poslednímu jednání v letošním roce. Na úvod byli seznámeni s výstupem projektu, který porovnával regionální rodinnou politiku v Dolním Rakousku a Jihomoravském kraji, a jehož realizátorem je Národní centrum pro rodinu. Konkrétním výstupem je publikace s názvem Porovnání regionální rodinné politiky – zaměření a způsoby spolupráce s rodinami, v oblasti Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj, včetně návrhů dalšího rozvoje.

 

V další části jednání bylo diskutováno téma dobrovolnictví, jako nástroje rodinné politiky. V Praze se uskutečnil seminář, jehož výstupy jsou následující body:

  • rozvíjet politiku dobrovolnictví, která bude reprezentovat dobrovolnictví jako samostatnou politickou oblast, nikoli jako průřezovou politiku
  • schválení Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR, vytvoření Rady dobrovolnictví jako poradního orgánu vlády ČR (při MVČR)
  • vytvořit systematické dobrovolnictví, které umožní rozvoj dobrovolnické infrastruktury a managementu
  • podpora regionální politiky dobrovolnictví
  • vnímat politiku dobrovolnictví jako součást rodinné politiky a vzdělávací politiky
  • podporovat dobrovolnickou infrastrukturu pro zapojení dětí a mládeže, seniorů a rodin do dobrovolnických aktivit
  • propagovat dobrovolnictví jako formu občanské aktivity, zdravého životného stylu u všech generací
  • vytvořit finanční nástroje podporující profesionalizaci dobrovolnictví a výzkum dobrovolnictví včetně evidence dobrovolnické činnosti.

 

Na konci jednání byly předneseny aktuality z rodinné politiky Jihomoravského kraje a vzájemné příklady dobré praxe.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět