4. setkání platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika

29.11.2018

 

26. listopadu 2018 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje konalo čtvrté setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

 

Cílem tohoto setkání bylo zejména předání aktuálních informací o plánovaných výstupech projektu. Členové se zapojili do diskuze k připravované Osvětové příručce pro rodiny plánující/čekávající potomka „Bude nás víc-aneb nejsme na to sami“. Od jedné z autorek příručky, Bc. Taťány Sojkové, se mimo jiné dozvěděli, jak by v ní měl být zpracován systém sociálního zabezpečení, důchodového pojištění a dalších dávek pro rodiny. Mgr. Jana Pízová z odboru sociálních věcí krajského úřadu seznámila přítomné s průběhem celorepublikového setkání krajských samospráv a krajských úřadů, které uspořádal za účelem předání si zkušeností z oblasti rodinné politiky Jihomoravský kraj. Zajímavé informace členové obdrželi také o semináři, který proběhl v Senátu Parlamentu České republiky na téma „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“ a o setkání na Úřadu vlády ČR, kde Síť pro rodinu zorganizovala sympozion „Kam došla česká rodina“.

 

Závěrem byli členové platformy požádáni o zaslání podnětů, které budou následně předloženy zástupcům Jihomoravského kraje jako návrhy k Akčního plánu rodinné politiky JMK na rok 2019, který je právě připravován v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015 – 2019.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět