3. setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika

21.09.2018

 

17. 9. 2018 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje konalo třetí setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Cílem setkávání aktérů rodinné politiky v rámci regionálních platforem je zahájení široké a aktivní diskuse o situaci rodin v daném kraji a nalezení možných zlepšení či navrhování nových opatření v této oblasti v souladu se schválenou Koncepcí rodinné politiky v Jihomoravském kraji.

 

Na jednání se členové a hosté platformy dozvěděli aktuální informace z činnosti MPSV, zejména z oblasti legislativních příprav návrhů právních předpisů, které rodičům mj. usnadní slaďování rodiny a zaměstnání (např. zavedení nového právního institutu „sdíleného pracovního místa, navýšení rodičovského příspěvku, financování dětských skupin a legislativní úprava tzv. „mikrojeslí“).

 

Podány byly informace o plánovaných akcích projektu Krajská rodinná politika a odboru podpory projektů:

 

workshop na téma „3 role ženy – pečující, partnerská a pracovní“

Workshop se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Brně, v hotelu Amphone. Účastníci se dozví, jak vnímat vlastní potřeby, hospodařit se silami, předcházet syndromu vyhoření a jak se orientovat a naložit s konflikty v rodině i v zaměstnání. Pozvánka zde.

 

minikonference Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb

Minikonference proběhne dne 18. 10. 2018 v prostorách krajského úřadu na ulici Cejl. Bude zaměřená ná na nové výzvy zejména pro poskytovatele sociálních služeb a nestátní neziskové organizace. Pozvánka zde

 

Závěr platformy se věnoval jednomu z nových výstupů projektu tzv. „Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích“, ve kterém se objeví také některé příspěvky členů této platformy. Aktivitami vykonávanými ve prospěch rodin v Jihomoravském kraji, se tak budou moci inspirovat i v ostatních krajích.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět