Zasedala 2. platforma k projektu Krajská rodinná politika

17.04.2018

 

10. dubna 2018 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje konalo druhé setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Cílem setkávání aktérů rodinné politiky v rámci regionálních platforem je zahájení široké a aktivní diskuse o situaci rodin v daném kraji a nalezení možných zlepšení či navrhování nových opatření v této oblasti v souladu se schválenou Koncepcí rodinné politiky v Jihomoravském kraji.

 

Jednání dubnové platformy bylo zaměřeno na oblast slaďování rodinného a pracovního života a motivaci zaměstnavatelů k vytváření prorodinných opatření. Účastníci jednání se také dozvěděli informace k připravované konferenci „Dotační příležitosti pro obce z MPSV“, která se bude konat 23.4.2018 v Brně a k nadcházejícímu kulatému stolu projektu Krajská rodinná politika s názvem „Podpora partnerských a rodinných vztahů, prevence rozpadu rodin“, pořádaného dne 15.5.2018 ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět