Pracovní jednání zástupců obcí a poradců

29.09.2017

 

V současnosti se v obcích a městech, které jsou zapojené do auditu familyfriendlycommunity, chýlí ke konci realizační část. Obsahem této fáze auditu je mapování aktuálního stavu prorodinných opatření, sběr námětů na nová opatření a schválení dokumentu Dohoda o cílech, která je výsledkem společného úsilí představitelů obce, občanů a organizací. Jihomoravský kraj je národním realizátorem tohoto projektu v ČR, proto je důležitá zpětná vazba na proces, na dokumenty a na vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných aktérů. K tomuto účelu bylo svoláno pracovní jednání zástupců obcí a poradců, které se uskutečnilo v pátek 22. září 2017 v budově krajského úřadu. Obsahem pracovního jednání byla výměna zkušeností z průběhu auditu, náměty pro inovaci procesu auditu a příklady dobré praxe.

 

Více informací o auditu familyfriendlycommunity naleznete na www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

R