Pracovní setkání koordinátorů v červnu 2017

26.06.2017

 

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se uskutečnilo červnové setkání koordinátorů rodinné politiky obcí. V rámci programu byli účastníci setkání seznámeni s novým projektem MPSV „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (Ing. Petra Šustrová, koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj), dále novým projektem MPSV „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ (Dana Žižkovská, koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj). Po aktuálních informacích z Jihomoravského kraje byli zástupci obcí vyzváni k vyplnění dotazníku, jehož obsah byl zaměřen na práci koordinátora a jeho přínos pro obec. Sbírali jsme také podněty a připomínky koordinátorů směřované na JMK a MPSV.

 

Prezentované materiály:

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět