Učili jsme se, jak sestavit rodokmen

19.05.2017

 

V úterý 16. května se v rámci Týdne pro rodinu v JMK na Krajském úřadu uskutečnil seminář Jak dohledat své kořeny aneb praktická genealogie. Přednášejícím byl doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Účastníci semináře se dozvěděli o tom, co je to genealogie a čím se zabývá, jaké pojmy a názvy se užívají při pátrání v historických pramenech a jak vůbec začít s tvorbou rodokmenu. Druhá část semináře byla věnována praktickým postupům a radám, jakým způsobem vyhledávat své předky v matrikách, a také odkazům na vhodné prameny a literaturu, která může být při tvorbě rodokmenu nápomocná. Zajímavé informace o genealogii a pátrání po vlastních kořenech je k dispozici v prezentaci Jak dohledat své kořeny - prezentace ze semináře.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

R