Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 24.5.2024, svátek má: Jana

Mezigenerační dialog (Senioři ve školách)

18.04.2017

 

Historie

Původ vzniku projektu Mezigenerační dialog vycházel z výsledků evropských výzkumů z roku 2012, podle kterého většina mladých lidí v ČR vnímala seniory negativně. Tento důvod podnítil Mgr. Evu Stiborovou, vedoucí sociálně – aktivizačního úseku Domova pro seniory v Sokolnicích, aby se stala iniciátorkou projektu, který by prostřednictvím osvěty dětí ve školách zlepšil pohled na seniorskou problematiku. Ve spolupráci se spolkem Spokojený senior – KLAS tak vznikl v roce 2014 ojedinělý projekt Mezigenerační dialog. Název projektu byl v následujících letech přeformulován na Senioři ve školách a ustavil se pod názvem Senioři a děti společně, který je určen pro žáky prvního stupně základních škol. Hlavním garantem se stala Mgr. Eva Stiborová ve spolupráci s realizátorem projektu, kterým je v současnosti organizace Společně o. p. s. Od roku 2016 vzniká projekt pod názvem Senioři a děti…nejen ve školách, který je metodicky určen pro žáky druhého stupně základních škol. Projekt probíhá v pěti krajích včetně kraje Jihomoravského na více než 30 základních školách.

 

Cíl

Cílem projektu je nejen přiblížit generaci seniorů dětem a mladým lidem, ale také zjistit současné názory a informovanost žáků ohledně seniorské problematiky. Snahou projektu je zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům a pomoci navázat mezigenerační dialog.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol, senioři z domovů důchodců, absolventi projektových kurzů, aktivizační pracovníci domovů pro seniory a senioři, kteří jsou proškoleni odbornými specialisty v oblasti formy komunikace a metod prezentace.

 

Popis projektu

Projekt je realizován formou interaktivních besed na školách a v sociálních zařízeních. Besedy probíhají ve třech variacích přizpůsobených věku posluchačů – projektu se účastní žáci prvních a druhých stupňů základních škol a žáci středních škol, středních odborných učilišť a gymnázií. Děti se účastní přednášek a dialogů se seniorem, které jim mají přiblížit život seniorů a pomoci jim pochopit jejich potřeby. Přednášejícími jsou osoby ve věku 55+ (lektoři), kteří jsou odborně proškoleni pro prezentaci a komunikaci v dané problematice. Podpůrným materiálem pro činnost projektu se stala metodická příručka, která vznikla na základě získaných poznatků z besed a z asi 4000 dotazníků, a která pedagogům nabízí doporučení, jak téma života seniorů začlenit do školních vzdělávacích plánů.

 

Další informace

Více informací k projektům naleznete na následujících webových stránkách: http://www.spolecne.info/

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_familypoint(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg logo_header_min_1.png appp.png