Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 22.6.2024, svátek má: Pavla

Z_ANIMA - rodina a zaměstnání

18.04.2017

 

Historie

1. prosince 2012 byl zahájen projekt Z_ANIMA - Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů. Podnětem vzniku a taky hlavním tématem tohoto projektu se stala slučitelnost rodiny a zaměstnání a snaha nalézt alternativy ke slaďování profesního a rodinného života zaměstnanců ve firmách a dalších organizacích. Realizátoři projektu vycházeli z myšlenky podpořit zavedení takových opatření na pracovištích, která by vedla k harmonizaci vzájemných potřeb mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a zkvalitnění jejich vzájemné komunikace. Do skončení projektu v roce 2014 se do projektu zapojilo 111 firem a dalších zaměstnavatelů (úřady, neziskové organizace) ze čtyř krajů včetně kraje Jihomoravského.

 

Od roku 2016 je projekt podpořen Jihomoravským krajem.

 

Cíl

Cílem projektu Z_ANIMA - rodina a zaměstnání je zjistit, jaké jsou postoje zaměstnavatelů k opatřením a benefitům usnadňujícím harmonizaci rodiny a zaměstnání. Zároveň se projekt zaměřuje na podporu a pomoc zaměstnavatelům s vytvořením takových pracovních podmínek, aby byl optimálně využíván potenciál zaměstnanců – mužů i žen – s pečovatelskými závazky ve prospěch firmy.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnavatelé, kteří mají zájem zkvalitnit vzájemné vztahy na pracovišti a motivovat své zaměstnance s pečovatelskými závazky a tím přispět k lepšímu chodu firmy či organizace. Dalšími cílovými skupinami jsou také rodiče malých dětí a ženy 50+.

 

Popis projektu

Projekt nabízí individuální vzdělávání zaměstnavatelů v systematickém přístupu k zavádění opatření pro slaďování profesního a rodinného života. Náplní programu jsou individuální konzultace s představiteli managementu firem či organizací, během kterých lektoři projektu analyzují a konzultují s vedením firmy úroveň a možnost rozvoje opatření, která firma uplatňuje v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání. Každá instituce či firma následně obdrží manuál k dalšímu využití.

 

Další informace

Více informací o projektu podá Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu: oujezdska@rodiny.cz.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_familypoint(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg logo_header_min_1.png appp.png