Harmonizace při opatrování dětí s hosty z Rakouska

18.01.2014

 

Dne 12. 11. 2013 se uskutečnila další z řady akcí pořádaných v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí - Harmonisierung bei der Kinderpflege, jehož hlavním realizátorem je Společně o.p.s. a jako partneři projekt podporují Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a dolnorakouská organizace Verein Family Business ze St. Pöltenu.

 

Tentokrát nás do Brna přijeli navštívit hosté z Rakouska pod vedením pana Dr. Petera Pitzingera. Zhruba dvacítka účastníků se věnuje školství či rodinné politice v Dolním Rakousku, a to buď v Zemské školské radě či na obecní úrovni. Dále se zúčastnili zástupci organizace Verein Family Business a také několik technických pracovníků starající se o provoz školských zařízení.

 

Atraktivní program, na jehož přípravě se podílela odborná garantka projektu Mgr. Bc. Růžena Jonášová z odboru školství JMK, byl zaměřen především na systém celodenní péče o děti ve školách. Obdobu české školní družiny totiž na rakouské straně postrádají, a proto naše hosty zajímal především způsob fungování těchto zařízení.

 

Nejprve jsme navštívili úspěšnou „Základní školu Bakalovo nábřeží“. Zde nás přivítala paní ředitelka PhDr. Yveta Gašparcová a seznámila nás s fungování základní školy a školní družiny. Družinu v současnosti navštěvuje 300 dětí z 1. až 5. třídy ZŠ, rozdělených do deseti oddělení po 30 dětech. Zájem o školní družinu mezi rodiči dětí je veliký, neboť zajišťuje v odpoledních hodinách pro děti bohatý volnočasový program formou nejrůznějších zájmových kroužků, ať již pohybových, sportovních, výtvarných či hudebních. Rakouští hosté kladli paní ředitelce množství otázek, týkajících se především financování školní družiny, souladu výuky a programu v družině, organizačního a personálního zajištění.

 

Po diskuzi nás paní ředitelka provedla po krásně barevné škole. Měli jsme možnost nahlédnout do hodiny výuky ve třetí třídě, do školní tělocvičny a keramické dílny.

 

Následně jsme se za slunečného počasí přesunuli do „Základní a mateřské školy Křídlovická“. Školní družinu zvanou „Domeček“ nám ukázala vedoucí vychovatelka školní družiny Radmila Mifková. Nahlédli jsme i do třídy mateřské školy, kde se zrovna děti

ukládaly k odpolednímu odpočinku. V budově základní školy jsme navštívili školní jídelnu, jejíž provoz nám při krátké besedě představila vedoucí školní jídelny Bc. Libuše Šílová. Dotazy hostů směřovaly především k finanční stránce školního stravování, systému objednávek a tvorbě jídelníčku dle výživových norem, tzv. spotřebního koše.

 

Celou exkurzi jsme zakončili prohlídkou Augustiniánského opatství na Starém Brně a baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

 

Pevně věříme, že si z celého dne naši rakouští hosté odnesli řadu užitečných poznatků tak, jak jim v úvodu popřál ředitel projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ Ing. Mgr. Vít Janků.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět