Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 30.7.2021, svátek má: Bořivoj

Projekt učí děti vnímat potřeby seniorů

07.04.2015

 

Náměstek hejtmana Roman Celý se ve středu 1. dubna 2015 zúčastnil besed s žáky ZŠ Purkyňova a SOŠ a SOU Vyškov v rámci projektu na podporu mezigeneračního dialogu dětí a seniorů, který Jihomoravský kraj zaštiťuje. Ojedinělý projekt Evy Stiborové, který organizuje ve spolupráci se spolkem Spokojený senior - KLAS, se snaží dětem a mladým lidem přiblížit generaci seniorů.

 

„Spokojená a fungující rodina je základem všeho. Proto je důležité umět vnímat potřeby starších lidí,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý, který má na starosti Rodinnou politiku Jihomoravského kraje.

 

Hlavní organizátorkou projektu je pracovnice aktivizačního oddělení domova pro seniory v Sokolnicích Eva Stiborová, která se starším lidem dlouhodobě věnuje „Podle evropského výzkumu z roku 2012 u nás většina mladých lidí vnímá seniory negativně. Abychom to mohli změnit, musíme děti učit chápat potřeby seniorů už ve školním věku,“ přiblížila Eva Stiborová důvod, který ji přiměl k organizaci projektu. Téma soužití se seniory zatím ve školní výuce zůstávalo na rozdíl od jiných problematik spíše opomíjeno.

 

Děti v rámci projektu absolvují interaktivní besedy, které jim mají přiblížit život seniorů a pomoci jim pochopit jejich potřeby. Besedy jsou realizovány ve třech variacích přizpůsobených věku posluchačů – projektu se účastní žáci prvních a druhých stupňů základních škol a žáci středních škol, středních odborných učilišť a gymnázií. „Projektu se účastní celkem šestnáct škol z celého Jihomoravského kraje. Zapojené školy jsou z menších i větších měst, snažili jsme se pokrýt rovnoměrně celé spektrum školních institucí,“ uvedla koordinátorka programu na podporu mezigeneračního dialogu v Jihomoravském kraji Kateřina Szczepaniková.

 

Projekt si kromě osvěty dětí klade za cíl také zjistit současné názory a informovanost žáků ohledně seniorské problematiky prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě získaných poznatků z besed a z asi 4000 dotazníků, bude vytvořena metodická příručka, která pedagogům nabídne doporučení, jak téma života seniorů začlenit do školních vzdělávacích plánů.

 

Projekt probíhá od září minulého roku a ukončen bude letos v srpnu.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png seniorpoint_logo_podelne.jpg logo.jpg logo_audit_ffc.png partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg