Chcete se stát profesionálem v péči o děti?

20.05.2014

 

Společně o.p.s. pořádá zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Úspěšným složením zkoušky získáte státem uznávané osvědčení o Vašich kompetencích. To Vás opravňuje k získání živnostenského oprávnění k výkonu vázané živnosti “Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu”.

 

Na základě uvedeného živnostenského oprávnění je možné poskytovat péči o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu, v kolektivním zařízení i individuálně. Profesní kvalifikace Vám také umožňuje pracovat jako zaměstnanec v nejrůznějších typech zařízení péče o děti, jako jsou mateřská centra, dětské skupiny, dětské koutky, miniškolky apod. Získáním profesní kvalifikace zvyšujete své možnosti uplatnění na trhu práce nebo se může stát prvním krokem k rozjezdu vlastního podnikání.

 

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, včetně způsobů přezkoušení (ústní, praktické, písemné), jsou dány hodnoticím standardem , který je k dispozici na webu Národní soustavy kvalifikací zde. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem. Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme pozvánku s doplňujícími informacemi. V případě zájmu o vykonání zkoušky v jiném, než uvedeném termínu, nás kontaktujte e-mailem. Uchazeč musí splňovat tyto podmínky: věk nad 18 let, min. základní vzdělání, čistý trestní rejstřík, být bez logopedické vady.

 

Konzultace k průběhu a obsahu zkoušek je možná prostřednictvím e-mailu detem@spolecne.info. Leták ke zkouškám, které se konají 21. 6. 2014 nalznete zde.

 

Chůva samostatně pečuje o dítě nebo děti a mezi její pracovní činnosti patří:

  • Zabezpečení péče o hlídané dítě nebo děti.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Poskytování první pomoci.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
  • Dodržování etických principů při práci chůvy.
  • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

 

Více informací o kvalifikačních, osobnostních, zdravotních a o pracovních podmínkách a o průměrné měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání:

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět