Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 6.10.2022, svátek má: Hanuš

Workshop Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK

10.02.2014

 

Dne 20. 9. 2013 se v rámci projektu „Rozvoj regionální rodinné politiky v Jihomoravském kraji“ uskutečnil v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje workshop, který byl věnovaný tomuto tématu. Na setkání byli pozváni koordinátoři rodinné politiky, kteří působí v obcích s rozšířenou působností, dále pracovníci pověřených obcí a ostatní kompetentní pracovníci obecních samospráv.

 

V úvodu setkání všechny účastníky přivítal Stanislav Juránek, 1. náměstek hejtmana, který zastoupil náměstka hejtmana pověřeného koordinací a zabezpečováním úkolů v záležitostech rodinné politiky, Romana Celého. První náměstek hejtmana Juránek vyzdvihnul důležitost budování prorodinné atmosféry ve společnosti nejen „seshora“, ale také zdůraznil důležitost zapojení ochotných lidí v této oblasti na komunální úrovni. Přítomným připomněl, aby při tvorbě jednotlivých opatření rodinné politiky o ní uvažovali v souvislostech a návaznostech, protože zasahuje do mnoha oblastí života společnosti.

 

Vedoucí oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky Jarmila Bisomová ve svém příspěvku představila aktivity Jihomoravského kraje v oblasti rodinné politiky. Zhodnotila dosavadní úspěchy v této oblasti a zdůraznila, že Rodinná politika JMK je typickým příkladem Společenské odpovědnosti kraje. Mimo aktivit, které kraj realizuje a dlouhodobě podporuje, jako jsou např. Rodinné Pasy, Senior Pasy, Family Pointy, Senior Pointy, Letní tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, je také partnerem a podporovatelem Rady seniorů ČR, Sítě mateřských center a dalších. Jihomoravský kraj v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací“ ve spolupráci s organizací Lužánky - středisko volného času zřídil, na půdě Krajského úřadu, firemní mateřskou školu Lentilka, která je provozovaná od školního roku 2012/2013 s kapacitou 34 dětí.

 

 

Nově se rozbíhající projekt „Rozvoj regionální rodinné politiky v Jihomoravském kraji“ představil Vít Janků ze Společně o.p.s., která tento projekt realizuje z prostředků Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Cílem projektu je analyzovat stávající situaci rodin v kraji a na základě těchto poznatků zpracovat Zprávu o rodině, která pak bude podkladem pro orgány Jihomoravského kraje k aktualizaci Koncepce rodinné politiky v Jihomoravském kraji. Dále projekt pomůže místním samosprávám s hledáním a uplatňováním konkrétních opatření na podporu rodiny, k čemuž má přispět i Pracovní skupina pro regionální rodinnou politiku. Vít Janků také připomněl, že o rodině se dnes ve společnosti již málo mluví a rodinná politika má sloužit k tomu, aby se neustále zkvalitňoval a zlepšoval život rodin. Nakonec vyzval přítomné, aby se nezdráhali zasílat své podněty a příklady dobré praxe k připravovanému dokumentu Zpráva o rodině.

 

 

Následně ve svých příspěvcích o dobré praxi a při společné diskuzi představily prorodinné aktivity svých obcí zástupkyně z Blanska, Bučovic, Pohořelic, Rousínova, Šlapanic, Hodonína a Vyškova.

 

 

 

Do diskuse se také aktivně zapojil PhDr. Josef Zeman, který se v rámci projektu podílí na zpracování Zprávy o rodině, a stručně seznámil přítomné s důležitými poznatky ze své celoživotní práce s rodinou. Zdůraznil, že je důležité, zda se daří prostřednictvím jednotlivých obcí komunikovat s rodinami v oblasti rodinné politiky.

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png seniorpoint_logo_podelne.jpg logo.jpg logo_audit_ffc.png partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg