Partnerské projekty

 

 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

05.09.2017

Zkrácený název projektu Politika stárnutí na krajích   Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207   Doba realizace od – do: 1. 1. 2017 - 30. 11. ... celý článek

Family Point

Family Point

21.01.2014

Historie První Family Pointy, financované z výhry Obec přátelská rodině Statutárního města Brna v kategorii měst nad 50.000 obyvatel za rok 2008, vznikaly na území města Brna v roce 2009. ... celý článek

Senior Pas

Senior Pas

19.01.2014

Historie Projekt byl spuštěn na podzim roku 2010 v Jihomoravském kraji. V současné době je projekt rozšířen i do Kraje Vysočina a Olomouckého kraje.   Cíl Cílem projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod občanům nad 55 let. ... celý článek

Senior Point

Senior Point

03.02.2014

Popis projektu Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst. Primární cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). Na jednotlivých místech je seniorům k dispozici vyškolený pracovník, který seniorům poskytuje informace z oblasti bezpečnosti, ... celý článek

Společnost přátelská rodině

Společnost přátelská rodině

30.01.2014

Popis projektu Společnost přátelská rodině je projekt Sítě mateřských center, o. s. (www.materska-centra.cz) zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. ... celý článek

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací

30.01.2014

Popis projektu Projekt se zaměřuje na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje (dále jen JMK) a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen PO JMK). ... celý článek

Harmonizace při opatrování dětí – Harmonisierung bei der Kinderpflege

Harmonizace při opatrování dětí – Harmonisierung bei der Kinderpflege

30.01.2014

Cíl projektu Cílem projektu je pomoci rodičům v orientaci při volbě optimální formy péče o jejich dítě, nastavení podmínek lepší dostupnosti a možnosti jednotlivých forem péče o dítě a jejich začlenění do systému. Nositelem projektu je Společně, o.p.s.   Aktivity vedoucí k naplnění základního cíle: ... celý článek

Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji

Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji

03.02.2014

Nositelem projektu je občanské sdružení Prostor pro rodinu, o. s.   Partnerem projektu je město Semily a Jihomoravský kraj.   Realizace projektu od 1. března 2012 do 30. listopadu 2014. ... celý článek

Slaďování rodinného a profesního života v podnikání

Slaďování rodinného a profesního života v podnikání

04.02.2014

Nositelem projektu je společnost Coworking centrum, s.r.o., partnerem projektu je Jihomoravský kraj.   Realizace projektu od 1. dubna 2012 do 31. března 2015.   Hlavním účelem projektu je realizace vzdělávacích aktivit pro rozvoj a podnikání žen. K těmto účelům slouží coworkingové centrum, ... celý článek

Rodina plus práce – víme jak na to!

Rodina plus práce – víme jak na to!

04.02.2014

Předmětem projektu je realizace několika vzájemně provázaných aktivit s cílem zvýšení souladu rodinného a pracovního života. Úspěšná realizace projektu přispěje k plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.   Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00102   Nositelem projektu je: ... celý článek