JMK podporuje

 

 

Mezigenerační dialog (Senioři ve školách)

Mezigenerační dialog (Senioři ve školách)

18.04.2017

Historie Původ vzniku projektu Mezigenerační dialog vycházel z výsledků evropských výzkumů z roku 2012, podle kterého většina mladých lidí v ČR vnímala seniory negativně. Tento důvod podnítil Mgr. Evu Stiborovou, vedoucí sociálně – aktivizačního úseku Domova pro seniory v Sokolnicích, ... celý článek

Sousedé plus

Sousedé plus

18.04.2017

Historie Mezigenerační projekt Sousedé plus je českou obdobou rakouského projektu Zeitbank55+, jehož zakladatelem a duchovním otcem je Fritz Ammer. Nosnou myšlenkou při vzniku tohoto projektu byla snaha podpořit vzájemnou spolupráci a výpomoc mezi generacemi a tím zlepšit kvalitu života jedinců v dané komunitě. ... celý článek

Z_ANIMA - rodina a zaměstnání

Z_ANIMA - rodina a zaměstnání

18.04.2017

Historie 1. prosince 2012 byl zahájen projekt Z_ANIMA - Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů. ... celý článek

Spokojený senior – aktivní senior 21. století

Spokojený senior – aktivní senior 21. století

18.04.2017

Historie Projekt Spokojený senior – aktivní senior 21. století vznikl jako reakce na úspěšně realizované aktivity pro seniory v roce 2013. Jedná se o projekt zaměřený na metodickou podporu rozvoje seniorů po fyzické, psychické i sociální stránce a to i v jejich domácím prostředí. ... celý článek

KLAS – Klub aktivních seniorů

KLAS – Klub aktivních seniorů

18.04.2017

Historie KLAS - KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ (dále jen KLAS) je nízkoprahový aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště. Realizátorem tohoto programu je organizace Spokojený senior – KLAS z. s. . ... celý článek

Trojlístek

Trojlístek

18.04.2017

Historie Myšlenka nabídky náhradních babiček do rodin byla převzata ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Důvody vzniku této služby vycházejí ze složitých životních situacích rodin, ... celý článek